Začínáme trénovat

Začínáme trénovat

12.05.2020 U10 U12 U6 U8
  • Od 11.5.2020 platí nová pravidla pro naše venkovní tréninky, která níže bodově shrnujeme a současně žádáme o jejich dodržování:maximálně 100 trénujících osob
  • přístup na hřiště mají jen hráči, trenéři a další členové realizačních týmů
  • rodiče/doprovod při tréninku stojí mimo hřiště a v dostatečné vzdálenosti od něj
  • trénuje se společně dle kategorií (povolen i kontakt)
  • výměna tréninkových skupin – do skončení předchozího tréninku má navazující tréninková skupina zákaz vstupu na hřiště a do zázemí hřiště (čeká odděleně v dostatečné vzdálenosti od hřiště)
  • dezinfekce (ruce, vybavení) před i po tréninku
  • hráči při tréninku roušky mít nemusí (mimo trénink musí); roušky při tréninku mají jen trenéři a další členové realizačních týmů
  • šatny a sprchy není možno používat
  • WC k dispozici (ToiToi)

V případě změny pravidel vás budeme obratem informovat. Případné dotazy prosím směřujte na trenéry jednotlivých kategorií.
Těšíme se na hojnou tréninkovou účast 

Kategorie