Ohlédnutí za Albeří 2023

Ohlédnutí za Albeří 2023

Úvod

V druhé polovině srpna 2023 problěhlo tradiční soustředění ARC Iuridica na Albeři. Dětská účast se rok od roku zvyšuje a letos dorazilo do kempu v jižních Čechách 42 dětí a dospívajících. I proto jsme museli děti rozdělit do stanů mezi malou a velkou louku. Na počasí jsme měli velké štěstí, poněvadž ještě týden před Albeří a týden po ní bylo velmi nestálé a deštivé.

Tréninky

Kostru programu tvořily samozřejmě tréninky, které probíhají ve většině případů na louce mimo tábor, několikrát jsme trénovali také na hřišti s pískem (pro beach volleyball) a ranní aktivace se odehrávala na hřišti s umělou trávou v rámci kempu. 
Součástí soustředění bylo i školení trenérů, kteří před tréninky měli poradu, kde probírali následující trénink zaměřený na určité téma. Školení vedl Michal Ouředník. 
Dny určené k trénování obsahovaly ranní aktivaci a dvě tréninkové jednotky, první po snídani, druhou odpoledne.
Po každém tréninku proběhlo pravidelné oblíbené koupání v rybníku Osika, nicméně děti využívali ke koupání v rybníce i období volna mezi tréninky. 

Ostatní aktivity

Mimo trénování děti na Albeři rozhodně nezaháleli. Naplánováno bylo spoustu dalších aktivit, zejména celotáborová soutěž na téma záchranáři. V rámci tohoto téma do kempu přijeli ve středu po obědě členové záchranné služby Jihočeského kraje a uspořádali školení na téma první pomoci. V rámci školení si mohli svěřenci vyzkoušet různé vybavení sanitky a také resuscitaci na figuríně. 
Z úterý na středu proběhl pěší výlet s přespáním mimo tábor. Účastníci byli rozděleni na mladší a starší. Starší navštívili lanové centrum a mladší se vyřádili v kukuřičném bludišti. Štěstí bylo, že obě naše skupiny v noci minuly dvě bouřky, jedna na severu a druhá na jihu.
Ve středu byl pak večer táborák s opékáním buřtů a šunky. 

Dokumentace

Galerie Makouš:

https://photos.app.goo.gl/BwvMavMWUPgsDFy69

Galerie Gumba:

https://www.rajce.idnes.cz/uherak/album/alber-srpen-2023

video z Albeře

http://video.hadankar.net/ALBER2023LQ.mp4

Závěr

Letošní Albeř je tedy za námi, opět se všichni nadšení ve zdraví vrátili. Nezbývá tedy, než se těšit na příští rok, kdy by měla být Albeř v posledním týdnu v srpnu.

Kategorie